Seminarium Offentlig Upphandling tisdagen den 14 mars – Välkommen!


KLA

Den 14 mars 2017, kl. 08.00, håller vi frukostseminarium om offentlig upphandling ur ett leverantörsperspektiv.

Seminariet riktar sig till dig som är intresserad av att som anbudsgivare delta vid offentlig upphandling, oavsett dina tidigare erfarenheter av detta. Under seminariet kommer vi att kort behandla de grundläggande principerna inom upphandlingsområdet, faserna i ett upphandlingsförfarande samt tänkbara strategier för att bli framgångsrik vid konkurrens om upphandlingskontrakt. Eftersom flera nya lagar på området trädde i kraft den 1 januari 2017 kommer vi i nu berörda avseenden även att ha ett särskilt fokus på innehållet i den nya lagstiftningen samt senare intressanta rättsfall.

Väl mött i våra lokaler på Engelbrektsgatan 5, där seminariet kommer att hållas av våra jurister Anders Uhnér och Lizamaria Kosmowski.

Önskar du delta, vänligen maila eva.hendrych@klalegal.se senast den 10 mars. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost från kl 07.45.

Välkommen!