Är ni redo för förändringen? Kom på vårt seminarium 5 september om den nya personuppgiftsregleringen som träder ikraft 2018


KLA