Behandling av Personuppgifter

KLA

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Karlerö Liljeblad Advokatbyrå (”KLA”), org.nr. 969605-5731, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av tvingande lag och regler om god advokatsed vilket innefattar behandling som är nödvändig för att fullgöra avtalsförpliktelser, lagstadgade skyldigheter och verksamhetsändamål samt administrera verksamheten på lämpligt sätt.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras inom advokatbyrån för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

 • (i)  det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig.
 • (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
 • (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.
 • (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar KLA enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 3 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från KLA om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på mail, telefon eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, 969605-5731

Engelbrektsgatan 5, 1 tr, 114 32 Stockholm

Box 7330 103 90 Stockholm

Tel. 08-20 06 10

info@klalegal.se

 

Vi gör ditt jobb enklare.


Du vet redan att de allra flesta företag behöver hjälp av en affärsjurist förr eller senare. Det behöver vi inte berätta för dig. Låt oss istället berätta vad vi kan hjälpa dig med.

Vi är verksamma inom alla områden inom affärsjuridik. Vi hjälper dig i stort och smått. Från enstaka juridiska frågor eller större affärshändelser. Tillsammans har vi över 250 år erfarenhet av juridik och vi är säkra på att vi kan hjälpa dig.

 

Vi är kreativa.
ja, du läste faktiskt rätt.

Kreativitet är vanligen inte det första folk tänker på när de hör ordet affärsjurist,
men vi vänder alltid ut och in på oss för att hitta nya vägar och kostnadseffektiva lösningar i varje situation.
 • Om oss

  Vi har ett globalt nätverk i ryggen men är samtidigt lagom små för att hjälpa dig även med mindre juridiska frågor – och samtidigt vara personliga. Vi följer dig alltid hela vägen.

  Vi är experter på kvalificerad affärsjuridisk rådgivning och vi hjälper dig inom samtliga områden.
  Ofta anlitas vi som ombud vid tvister inför domstol och skiljenämnd.
  Var och en av våra medarbetare har en bred associations- och transaktionsrättslig bakgrund. Men alla har också erfarenhet från andra områden och branscher. Vi erbjuder spetskompetens inom bland annat: corporate finance, bank och finans, IT och telekom, sport och entertainment samt fastigheter.

  Vi utgår från Stockholm men arbetar över hela Sverige med både svenska och utländska klienter.

 • Bakgrund

  KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå grundades 1994 som Karlerö & Co Advokatbyrå. Under 2008 utökade Karlerö & Co Advokatbyrå verksamheten genom sammanslagning med Advokatfirman Liljeblad & Co. Med vårt samlade kunnande är vi redo att möta den affärsjuridiska framtiden med dig.

 • Vårt Arbetssätt

  Eftersom affärsjuridik är så mycket mer än lagar och paragrafer vill vi på KLA arbeta nära våra klienter. Bakom de juridiska frågeställningarna kan vi ofta hitta kreativa lösningar och synergieffekter som är affärsmässigt gynnsamma för dig.

  När det blir som mest komplext är vår målsättning att vara som lättast att samarbeta med. Vi är kostnadseffektiva och erbjuder dig alltid engagerad direktkontakt. Självklart har vi tystnadsplikt.

  Har du egna bolagsjurister agerar vi bollplank till dem och bidrar med spetskompetens. Saknar företaget bolagsjurist går vi in och tar den rollen. Vi kommer gärna in tidigt i processen och skapar gärna långvariga relationer. Då gör vi mest nytta.

 • Klienter

  Alla företag behöver regelbunden affärsjuridisk rådgivning. Både stora och små.

  Många av våra klienter är större företag, finansiella institut och organisationer. Flera är noterade på den nordiska börsen eller andra utländska handelsplatser, som NASDAQ och NYSE. Bland klienterna finns även flera medelstora och mindre företag.

  Klienternas verksamhetsområden finns inom vitt skilda branscher som till exempel fastigheter, finans, telekom, reklam, design, sport- och underhållning.

 • Vision

  Vår vision är att vara lätta att nå och att ha varje klientföretag i fokus. Vi ska alltid erbjuda affärsjuridisk spetskompetens till ett rimligt pris. Goda råd ska inte behöva vara dyra. Däremot ska de vara tydliga, praktiska och leda till bästa möjliga resultat för våra klienter.

  KLAs jurister och deras erfarenhet och kunskap är advokatbyråns största tillgång. Vi satsar regelbundet på både intern och extern vidareutbildning. För att nå resultat är vi alltid uppdaterade inom våra arbetsområden.

 • Internationellt Samarbete

  Behöver du hjälp med gränsöverskridande transaktioner eller etableringar utomlands?
  Genom vårt medlemskap i ADVOC, ett internationellt nätverk av hundratals oberoende advokatbyråer från över 60 läder, kan vi bistå våra klienter i affärsjuridiska frågor med internationell anknytning. Mer information hittar du på www.advoc.com.

 

TYCKER DU ATT VI SER BRA UT HÄR? DÅ SKA DU SE OSS I DOMSTOLEN.

saknas det något hos oss?
gör det bättre själv då.

Vi letar ständigt efter personer som kan göra vårt starka lag starkare. Har du goda kunskaper i juridik och ekonomi? Bra. Är du dessutom utrustad med lika delar IQ och EQ? Ännu bättre!

Vill du in i hetluften? Hos oss blir du snabbt en del av teamet. Vår gemensamma stora erfarenhet och vår kompetens gör alla lika viktiga här. Visst, vi är lite traditionella av oss när det passar, med vi ser oss gärna som ett modernt och flexibelt kunskapsföretag med ett starkt fokus på kund.

Dynamiska och utmanande affärsjuridiska frågor är en stor del av vår vardag. Verksamheten är bred och täcker in de största delarna av svensk och internationell affärsjuridik. Vi har även spetskompetens inom områdena Corporate Finance, IT-rätt, Entertainment och sport samt Immaterialrätt.
Skicka en spontanansökan till info@klalegal.se.

NÄR DET ÄR SOM SVÅRAST PÅ JOBBET
ÄR VI SOM LÄTTAST ATT SAMARBETA MED.

Vi är enkla att samarbeta med – även när uppdragen är komplexa. Hos oss ges enkla svar på svåra frågor. Om vi inte redan är experter på ditt område ser vi helt enkelt till att bli det.

Här nedan hittar du några av de områden som vi arbetar inom. Du ser även vilka av våra medarbetare som har fördjupad kompetens inom respektive område. Tveka inte att kontakta dessa om du har frågor eller funderingar kring ett specifikt ärende. Självfallet ger vi dig juridisk rådgivning inom andra områden än de som nämns här.

Vill du Komma förbi en sväng? här hittar du oss.

Vårt kontor är centralt beläget mitt i Stockholm invid Humlegården – bara några minuters
promenad från Stureplan. Närmaste tunnelbanestation är Östermalmstorg.

 

KLA – Karlerö Liljeblad Advokatbyrå

Box 7330 Engelbrektsgatan 5
SE-103 90 Stockholm

Tel. +46 (0)8 20 06 10
Fax +46 (0)8 20 06 04

E-post: info@klalegal.se